Bashkëpunimi ynë me kompani të mëdha jashtë vendit siguron cilësinë dhe saktësinë absolute të rezultateve.
Analizuesi i kimisë klinike

DAYTONA RX RANDOX Analyzues me gamën më të madhe të analizave në botë:  biokimi klasike turbidimetria nivelet e medikamenteve Raporti i gamës së ekzaminimeve (gati në faqen e internetit website Randox ) Tre sisteme të kontrollit të cilësisë shoqërojnë dhe mbështesin Daytona rX R1QAS sistem i jashtëm akredituar i kontrollit cilësor 247 kontrolle të grupit […]

περισσότερα
κατηγορία:
Analizues hematologjik

COULTER Ac. T Tm. 5 diff Analizues multiparametrik COULTER Ac. Τ Tm. 5 diff, duke aplikuar teknologjinë më moderne ofron një profil të plotë hematologjik të 26 parametrave.  Aplikon dy forma të ndryshme, por në të njëjtën kohë bashkëpunuese forma të energjisë. Analiza vëllimore (parimi COULTER): metoda referuese për numërimin dhe përcaktimin e vëllimit të […]

περισσότερα
κατηγορία:
Analizues automatik i imunitetit

Analizues automatik i imunitetit Analizuesi BECKMANN COULTER ACCESS 2 për matjen e analizave përdor metodën e kimilumineshencës së përmirësuar, në kombinim me fazën e ngurtë të grimcave paramagnetike. Teknologjitë e fazës së ngurtë dhe zbulimit të sinjalit me anë të fosfatit alkalik lejojnë që analizuesi të kryejë matje për një gamë të gjerë të substancave, […]

περισσότερα
κατηγορία:
menu