Personeli ynë

María Ovrénovits

U diplomua në 1999 në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Janinës. Punoi si mjeke specialiste në Spitalin e Përgjithshëm të Korfuzit, në specialitetin e Biopatologjisë Mjekësore - të Mikrobiologjisë dhe përfundoi specialitetin e saj në Spitalin e Përgjithshëm Universitar të Janinës (P. G. N. I.), duke fituar specialitetin në Mjekësi - Biopatologji.


U trajnua në Departamentin e Mikrobiologjisë të Spitalit Royal Free NHS Trust, në Britaninë e Madhe dhe në vitin 2017 ndoqi studimet pasuniversitare në Universitetin Kapodistrian të Athinës në programin "Mjekësia Ndërkombëtare dhe Menaxhimi i Krizave në fushën e Shëndetit". Mori pjesë në shumë seminare dhe konferenca trajnuese & edukative me 10 (dhjetëra) botime në nivel Kombëtar dhe Ndërkombëtar, ndërsa në të njëjtën kohë është kandidate për doktoraturë e Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit të Janinës.

Ioanna Ovrenovits

U diplomua nga Institutet e Formimit Profesional Publike në vitin 1997 me specialitetin "Asistent i Laboratorëve Mjekësorë". Ajo më pas punoi si këshilltare shëndetësore në farmacitë në Selanik dhe Janinë. Që nga viti 2017 ajo punon në Laboratorët Mjekësorë Diagnostikues "exetasis".
exetasis-aurela-prosopiko

Aurela Dhimitri

U diplomua në Departamentin e Infermierisë të Universitetit "E. Cabej » Gjirokastër, Shqipëri, në vitin 2007. Ajo punoi nga 2010 deri në 2013 në
Spitalin Universitar të Larisës dhe nga viti 2013 deri në vitin 2014 në "Qendrën Apolloneio të Terapisë dhe Rehabilitimit" në Larisa. Që nga viti 2015 deri më sot ajo punon në Qendrën Diagnostike "exetasis" në Pëmet të Shqipërisë.

Kristina Thano

Α Ka mbaruar departamentin e Mikrobiologjisë të Universitetit "E. Cabej » Gjirokastër-Shqipëri, në 2014. Ajo kreu studime pasuniversitare në Universitetin e Tiranës në 2016 ku mori master 'të Shkencave në Biologji dhe Mjedis ". Ajo ka punuar nga 2016 deri në 2019 në Fabrikën ELKA dhe nga viti 2019 deri në aktualisht punon në Qendrën Diagnostike "exetasis" në Gjirokastër - Shqipëri.

Dajana Meçani

U diplomua në Departamentin e Infermierisë-Obstetrikës në Universitetin "E. Cabej" Gjirokastër Shqipëri në vitin 2020.
Ajo është duke kryer studime pasuniversitare në të njëjtin Universitet me objekt "Shkencat e Infermierisë'. Ajo flet shumë mirë anglisht, italisht dhe greqisht. Që nga viti 2021 ai punon në Qendrën Diagnostike "Exetasis" në Gjirokastër, Shqipëri.

Haxhire Çuçaj

Është diplomuar në Degën e Infermierisë të Universitetit “Ismail Qemali” të Vlorës në vitin 2017. Ka kryer praktikën profesionale në Talin të Estonisë. Ajo merr pjesë rregullisht në aktivitete dhe konferenca që lidhen me edukimin e shkencave shëndetësore.

 Prej vitit 2021 punon në Qendrën Diagnostike “Exetasis” në Vlorë, Shqipëri.

exetasis | Sabrina
menu