Bashkëpunimi ynë me kompani të mëdha jashtë vendit siguron cilësinë dhe saktësinë absolute të rezultateve.
Sistemi informatik i laboratorit (LIS)

Sistemi informatik i laboratorit (LIS) Laboratori ynë është i pajisur me sistemin e informatik sLis të Infomed, duke na mundësuar që të menaxhojmë të dhënat në formë elektronike. Në këtë mënyrë lejohet futja e të dhënave të ekzaminuara dhe historisë së tyre mjekësore, të ekzaminimeve të kërkuara, koordinimit të funksionimit të analistëve, nxjerrja e rezultateve, […]

περισσότερα
κατηγορία:
Sistemi i analizës së spermës

COMPUTER ASSISTED SPERM ANALYSIS Analiza e spermës me përdorimin e sistemit Computer Assisted Sperm Analysis (CASA). Objektivizimi i kontrollit të  lëvizshmërisë dhe morfologjisë së spermës.  Sistemi i analizës së spermës, CASA përbëhet nga:  Mikroskop optik (kontrasti fazor),  Kamera OLYMPUS CX31, ProgResCT3,  JENOPTIK Software, VT-Sperm analysis, Video Test 

περισσότερα
κατηγορία:
menu