Analizuesi i kimisë klinike

DAYTONA RX RANDOX

Analyzues me gamën më të madhe të analizave në botë:

  •  biokimi klasike
  • turbidimetria
  • nivelet e medikamenteve

Raporti i gamës së ekzaminimeve (gati në faqen e internetit website Randox )

Tre sisteme të kontrollit të cilësisë shoqërojnë dhe mbështesin Daytona rX

  • R1QAS sistem i jashtëm akredituar i kontrollit cilësor
  • 247 kontrolle të grupit kolegial të drejtuar nga interneti /247 internet driven peer group controls (247 është një paketë softuerësh e prodhuar nga Randox Laboratories for Peer Group Reporting of results for quality control products.)
  • Kushtet e kontrollit të cilësisë, me 167 analizues si një sistem i brendshëm i kontrollit të cilësisë. 
menu