DAYTONA RX RANDOX

Analyzues me gamën më të madhe të analizave në botë:

Raporti i gamës së ekzaminimeve (gati në faqen e internetit website Randox )

Tre sisteme të kontrollit të cilësisë shoqërojnë dhe mbështesin Daytona rX

COULTER Ac. T Tm. 5 diff

Analizues multiparametrik COULTER Ac. Τ Tm. 5 diff, duke aplikuar teknologjinë më moderne ofron një profil të plotë hematologjik të 26 parametrave. 

Aplikon dy forma të ndryshme, por në të njëjtën kohë bashkëpunuese forma të energjisë.

Hemoglobina matet me metodën e referimit të cianometememoglobinës.

Analizuesi siguron një profil të plotë hematologjik të 26 parametrave, përkatësisht: Qelizat e bardha të gjakut, Limfocitet, Mononukleare, Neutrofilet, Eozinofilet, Bazofilet, limfocitet atipike, granulocitet e pamaturuara në përqindje % dhe numër të plotë,  Qelizat e kuqe te gjakut, Vëllimi Mesatar i të Kuqeve, Hemoglobina, Diapazoni i shpërndarjes së kuqe, hematokriti, MCH, MCHC, PCT, PLT dhe MPV.

Analizues automatik i imunitetit

Analizuesi BECKMANN COULTER ACCESS 2 për matjen e analizave përdor metodën e kimilumineshencës së përmirësuar, në kombinim me fazën e ngurtë të grimcave paramagnetike. Teknologjitë e fazës së ngurtë dhe zbulimit të sinjalit me anë të fosfatit alkalik lejojnë që analizuesi të kryejë matje për një gamë të gjerë të substancave, me saktësi dhe ndjeshmëri të lartë.

Në analiza, përdoren një shumëllojshmëri protokollesh, bazuar në metodologjitë e imuno-analizimit, zbulimin e lidhjes konkurruese, metodën “sandwich” ose antitrupat.

menu