Analizues hematologjik

COULTER Ac. T Tm. 5 diff

Analizues multiparametrik COULTER Ac. Τ Tm. 5 diff, duke aplikuar teknologjinë më moderne ofron një profil të plotë hematologjik të 26 parametrave. 

Aplikon dy forma të ndryshme, por në të njëjtën kohë bashkëpunuese forma të energjisë.

  • Analiza vëllimore (parimi COULTER): metoda referuese për numërimin dhe përcaktimin e vëllimit të qelizave.
  • Shpërndarja e dritës: me ndihmën e citometrisë së rrjedhës për identifikimin e qelizat e bardha të gjakut.

Hemoglobina matet me metodën e referimit të cianometememoglobinës.

Analizuesi siguron një profil të plotë hematologjik të 26 parametrave, përkatësisht: Qelizat e bardha të gjakut, Limfocitet, Mononukleare, Neutrofilet, Eozinofilet, Bazofilet, limfocitet atipike, granulocitet e pamaturuara në përqindje % dhe numër të plotë,  Qelizat e kuqe te gjakut, Vëllimi Mesatar i të Kuqeve, Hemoglobina, Diapazoni i shpërndarjes së kuqe, hematokriti, MCH, MCHC, PCT, PLT dhe MPV.

menu