Sistemi informatik i laboratorit (LIS)

Sistemi informatik i laboratorit (LIS)

Laboratori ynë është i pajisur me sistemin e informatik sLis të Infomed, duke na mundësuar që të menaxhojmë të dhënat në formë elektronike.

Në këtë mënyrë lejohet futja e të dhënave të ekzaminuara dhe historisë së tyre mjekësore, të ekzaminimeve të kërkuara, koordinimit të funksionimit të analistëve, nxjerrja e rezultateve, arkivimi, cilësia e kontrollit, pwrpunimi statistikor etj..

Për më tepër, zbatohen programe pozitive të identifikimit me ndihmën e barkodeve në mënyrë që të arrihet identifikimi i ekzaminuarve dhe mostrave në mënyrë të tillë që të parandalohen gabimet paraanalitike dhe postanalitike. 

menu