Sistemi i analizës së spermës

COMPUTER ASSISTED SPERM ANALYSIS

Analiza e spermës me përdorimin e sistemit Computer Assisted Sperm Analysis (CASA).

Objektivizimi i kontrollit të  lëvizshmërisë dhe morfologjisë së spermës. 

Sistemi i analizës së spermës, CASA përbëhet nga: 

  • Mikroskop optik (kontrasti fazor), 
  • Kamera OLYMPUS CX31, ProgResCT3, 
  • JENOPTIK Software, VT-Sperm analysis, Video Test 
menu