Σύστημα πληροφορικής του εργαστηρίου (LIS)

exetasis-tepeleni

Σύστημα πληροφορικής του εργαστηρίου (LIS)

Το εργαστήριό μας είναι εφοδιασμένο με το πληροφοριακό σύστημα sLis της Infomed, παρέχοντας μας τη δυνατότητα διαχείρισης των δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή.

Με τον τρόπο αυτό επιτρέπεται η εισαγωγή στοιχείων των εξεταζόμενων και του ιατρικού τους ιστορικού, των αιτούμενων εξετάσεων, ο συντονισμός λειτουργίας των αναλυτών, η έκδοση αποτελεσμάτων, η αρχειοθέτηση, ο έλεγχος ποιότητας, η στατιστική επεξεργασία κ.α.

Εφαρμόζονται επιπλέον προγράμματα θετικής αναγνώρισης με τη βοήθεια barcodes έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ταυτοποίηση των εξεταζόμενων και των δειγμάτων με τέτοιο τρόπο που να αποτρέπονται σφάλματα προαναλυτικά αλλά και μεταναλυτικά.

menu