Σύστημα ανάλυσης σπέρματος

exetasis-tepeleni

COMPUTER ASSISTED SPERM ANALYSIS

Ανάλυση σπέρματος με τη χρήση συστήματος Computer Assisted Sperm Analysis (CASA).

Αντικειμενοποίηση του ελέγχου της κινητικότητας και της μορφολογίας των σπερματοζωαρίων.

Το σύστημα ανάλυσης σπέρματος, CASA αποτελείται από:

  • Οπτικό μικροσκόπιο (αντίθεσης φάσης), OLYMPUS CX31
  • Κάμερα, ProgResCT3, JENOPTIK
  • Software, VT-Sperm analysis, Video Test
menu