Herën e fundit që bëra një analiza, dora ime u nxi në vendin e marrjes së gjakut. A do të ndodhë përsëri?

Nxirja e dorës suaj është për shkak të rrjedhjes së gjakut nga vendi i shpimit në hapësirën ekstravaskulare përpara se të formohet mpiksja. Për të parandaluar që ajo të ndodhë përsëri, duhet të shtypni fort pikën e hyrjes së gjilpërës për disa minuta menjëherë pas marrjes së gjakut.

Njerëzit me antikoagulantë zakonisht kanë nevojë për më shumë kohë.

menu