Την τελευταία φορά που έκανα εξετάσεις, το χέρι μου μαύρισε στο σημείο της αιμοληψίας. Θα ξανασυμβεί;

Το μαύρισμα του χεριού σας οφείλεται στην έξοδο του αίματος από το  σημείο της παρακέντησης προς τον εξωαγγειακό χώρο πριν προλάβει να σχηματισθεί ο θρόμβος. Για να μη ξανασυμβεί θα πρέπει  αμέσως μετά την αιμοληψία να πιέσετε σταθερά το σημείο εισόδου της βελόνας για λίγα λεπτά.

Στα άτομα που βρίσκονται σε αντιπηκτική αγωγή χρειάζεται κατά κανόνα περισσότερος χρόνος.

menu