Αναλυτής κλινικής χημείας

exetasis-tepeleni

DAYTONA RX RANDOX

Αναλυτής με τη μεγαλύτερη γκάμα αναλύσεων παγκοσμίως:

  • κλασσική βιοχημεία
  • θολοσιμετρία
  • επίπεδα φαρμάκων

Αναφορά της γκάμας των εξετάσεων (έτοιμο στο website Randox)

Τρία συστήματα ποιοτικού ελέγχου συνοδεύουν και υποστηρίζουν τον Daytona rX,

  • RIQAS διαπιστευμένο εξωτερικό σύστημα ποιοτικού ελέγχου
  • 247 internet driven peer group controls (247 is a software package produced by Randox Laboratories for Peer Group Reporting of results for quality control products.)
  • Οροί ποιοτικού ελέγχου με 167 αναλυτές ως εσωτερικό σύστημα ποιοτικού ελέγχου
menu