Si merret sperma për një spermogramë ?

Një parakusht për analizën e spermës është që të mos keni derdhje për 2 deri në 4 ditë. Kjo periudhë llogaritet nga ditët në mes, pa llogaritur ditën e kontaktit dhe ditën e ekzaminimit. Sperma merret me masturbim dhe mund të bëhet me emërim në hapësirën e krijuar posaçërisht që ekziston në laborator, në momentin që do të orientoheni nga sekretaria.

Nëse dëshironi, mund ta merrni spermën në shtëpi, me kusht që transportimi të mos zgjasë më shumë se një orë dhe të mos përmbajë lëngje vaginale ose pështymë, pasi kjo do të ndryshojë rezultatet. Nëse marrja bëhet në shtëpi, shënoni kohën e saktë të marrjes dhe informoni sekretarinë.

Bëni një dush, me një larje (me sapun) veçanërisht të mirë të organeve gjenitale dhe shpëlajini shumë mirë me ujë të bollshëm. Lani duart mirë para se ta merrni.

Mostra merret në një kolektor urine steril.

menu