Përmet

Kontakt

Adresa: Lagjja Bajame, R. Odise Paskali 
Tel: 081 322 238
Email: permet@exetasis.com
Orari i funksionimit: çdo ditë 08:00-16:00       

menu