Jam ftohur, mendoj se kam një virus. A mund të vij për kontrollin/ check up-in tim të rregullt?

Do të ishte veprim i përgjegjshëm nga ana juaj të prisni derisa të shëroheni plotësisht.

menu