Vlorë
Kontakt


Adresa: Bulevardi "Ismail Qemali" Palati "Ardi Kollozi"    

Tel:  +35533609505  

Email: vlore@exetasis.com       

Orari i Funksionimit: çdo ditë 08:00-14:00 & 17:00-19:00    

   

περισσότερα
Himarë
Kontakt


Email: himara@exetasis.com

Orari i Funksionimit: 8:00-16:00

περισσότερα
menu