Η συνεργασία μας με μεγάλους οίκους του εξωτερικού διασφαλίζουν την ποιότητα και την απόλυτη ακρίβεια των αποτελεσμάτων.
Σύστημα πληροφορικής του εργαστηρίου (LIS)

Σύστημα πληροφορικής του εργαστηρίου (LIS) Το εργαστήριό μας είναι εφοδιασμένο με το πληροφοριακό σύστημα sLis της Infomed, παρέχοντας μας τη δυνατότητα διαχείρισης των δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή. Με τον τρόπο αυτό επιτρέπεται η εισαγωγή στοιχείων των εξεταζόμενων και του ιατρικού τους ιστορικού, των αιτούμενων εξετάσεων, ο συντονισμός λειτουργίας των αναλυτών, η έκδοση αποτελεσμάτων, η αρχειοθέτηση, […]

περισσότερα
κατηγορία:
Σύστημα ανάλυσης σπέρματος

COMPUTER ASSISTED SPERM ANALYSIS Ανάλυση σπέρματος με τη χρήση συστήματος Computer Assisted Sperm Analysis (CASA). Αντικειμενοποίηση του ελέγχου της κινητικότητας και της μορφολογίας των σπερματοζωαρίων. Το σύστημα ανάλυσης σπέρματος, CASA αποτελείται από: Οπτικό μικροσκόπιο (αντίθεσης φάσης), OLYMPUS CX31 Κάμερα, ProgResCT3, JENOPTIK Software, VT-Sperm analysis, Video Test

περισσότερα
κατηγορία:
menu