ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

  • Απομόνωση και ταυτοποίηση μικροβίων
  • Ευαισθησία στα αντιοβιοτικά
menu